Gebruikerstest Amfetamine (speed)


0%

Deze test is bedoeld voor mensen die amfetamine (speed) slikken en/of snuiven. De test helpt je om na te gaan of je dat op een riskante manier doet. De test bestaat uit 18 vragen. Na het beantwoorden van deze vragen volgt de uitslag van de test met informatie over je score. Afhankelijk van je score worden verschillende adviezen gegeven.

1 Hoe vaak gebruik je speed?

2 Als je gebruikt, hoeveel speed neem je dan meestal?

3 Hoe vaak neem je meer dan een half pakje speed?

4 Laat je voordat je gebruikt je speed testen?

5 Combineer je speed wel eens met andere drugs of alcohol?

6 Zorg je voor regelmatige afkoeling als je speed hebt gebruikt en je lang doordanst?

7 Heb je wel eens gedacht: "Ik zou moeten stoppen of minderen"?

8 Heb je wel eens het gevoel dat je meer speed moet slikken of snuiven om hetzelfde effect te ervaren?

9 Denk je doordeweeks vaak aan speed?

10 Heb je het afgelopen jaar wel eens slechter gepresteerd op school, studie of werk doordat je speed had gebruikt?

11 Kun je nog genieten van uitgaan zonder het gebruik van speed?

12 Als je speed gebruikt, met wie doe je dat dan meestal?

13 Heb je je wel eens zorgen gemaakt over je speedgebruik?

14 Voel je je de dagen nadat je speed hebt gebruikt wel eens down of depressief?

15 Gebruik je wel eens speed om de nadelen van vorig gebruik, zoals vermoeidheid, op te vangen?

16 Ben je de laatste tijd afgevallen?

17 Heb je de laatste tijd last van extreme moeheid of lusteloosheid?

18 Heeft een vriend(in) of kennis die zelf ook speed gebruikt, wel eens tegen jou gezegd dat je eigenlijk minder zou moeten slikken of snuiven?

Betekenis
score 0 - 4

Je loopt geen extra risico, hoewel gebruik altijd risico´s met zich mee kan brengen. Je gebruik is dus niet direct reden voor bezorgdheid.

Betekenis
score 5 - 17

De kans dat als gevolg van speedgebruik problemen ontstaan of er mogelijk al zijn, neemt duidelijk toe. Let op: dat geldt zeker als je score dichter bij de 17 dan bij de 5 punten ligt. Het is daarom belangrijk op je speedgebruik te letten.

Betekenis
score 18 - 35

Het risico dreigt uit de hand te lopen. Probeer de risico´s van je speedgebruik te verminderen. Je kunt overwegen te minderen of te stoppen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.