Gebruikerstest cocaïne


0%

Deze test is bedoeld voor mensen die cocaïne snuiven. De test helpt je om na te gaan of je dat op een riskante manier doet. De test bestaat uit 16 vragen. Na het beantwoorden van deze vragen volgt de uitslag van de test met informatie over je score. Afhankelijk van je score worden verschillende adviezen gegeven.

1 Hoe vaak gebruik je cocaïne?

2 Hoeveel gram cocaïne gebruik je meestal?

3 Hoe vaak is het gebeurd dat je toch cocaïne ging gebruiken terwijl je het eigenlijk niet van plan was of je van plan was om te stoppen met cocaïne?

4 Hoe vaak combineer je cocaïne met alcohol?

5 Combineer je cocaïne wel eens met andere drugs?

6 Heb je wel eens gedacht: "Ik ga stoppen of minderen"?

7 Hoe vaak is het afgelopen jaar je werk of studie beïnvloed door cocaïnegebruik?

8 Hoe vaak heb je het afgelopen jaar ruzie gemaakt met vrienden of onbekenden terwijl je cocaïne op had?

9 Kun je nog genieten van uitgaan zonder het gebruik van cocaïne?

10 Heb je de afgelopen maand wel eens cocaïne gebruikt op andere plekken (bijvoorbeeld werk) dan normaal (bijvoorbeeld tijdens het uitgaan)?

11 Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om cocaïne te gebruiken? Klik hieronder drie redenen aan die op jou van toepassing zijn. (je kunt meerdere antwoorden aanklikken)

12 Als je cocaïne gebruikt, met wie doe je dat dan?

13 Heb je je wel eens zorgen gemaakt over je cocaïnegebruik?

14 Voel je je de dagen nadat je cocaïne hebt gebruikt wel eens down of depressief?

15 Heb je wel eens last van een pijnlijke of bloedende neus?

16 Heeft een vriend(in) of kennis die zelf ook cocaïne gebruikt wel eens tegen jou gezegd dat je eigenlijk minder zou moeten snuiven?

Betekenis
score 0 - 5

Je loopt geen extra risico, hoewel gebruik altijd risico´s met zich mee kan brengen. Je gebruik is dus niet direct reden voor bezorgdheid.

Betekenis
score 6 - 16

De kans dat als gevolg van cocaïnegebruik problemen ontstaan of er mogelijk al zijn, neemt duidelijk toe. Let op: dat geldt zeker als je score dichter bij de 15 dan bij de 5 punten ligt. Het is daarom belangrijk op je cocaïnegebruik te letten.

Betekenis
score 17 - 32

Het risico dreigt uit de hand te lopen. Probeer de risico´s van je cocaïnegebruik te verminderen. Je kunt overwegen te minderen of te stoppen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden..