Gebruikerstest Hasj en wiet (cannabis)


0%

Deze test is bedoeld voor mensen die cannabis gebruiken. De test helpt je om te na te gaan of je dat op een riskante manier doet. De test bestaat uit 16 vragen. Na het beantwoorden van deze vragen volgt de uitslag van de test met informatie over je score. Afhankelijk van je score worden verschillende adviezen gegeven.

1 Hoe vaak blow je?

2 Hoeveel geld besteed je gemiddeld per week aan blowen?(ga hierbij uit van wat je als consument betaalt of zou moeten betalen)

3 Hoe vaak ben je stoned?

4 Als je blowt, hoe vaak steek je dan een tweede joint op om extra stoned te worden?

5 Combineer je cannabis wel eens met andere drugs of alcohol?

6 Wanneer blow je meestal? (je kunt meerdere antwoorden aanklikken)

7 Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om hasj en/of wiet te gebruiken? Klik hieronder drie redenen aan die van toepassing zijn op jou.(je kunt meerdere antwoorden aanklikken)

8 Als je blowt, met wie doe je dat dan?

9 Zou je op elk moment kunnen stoppen met het gebruik van hasj en wiet?

10 Hoe vaak heb je het afgelopen jaar gedacht: "Ik zou moeten stoppen of minderen"?

11 Hoe vaak heb je het afgelopen jaar minder gepresteerd op je werk, studie of school doordat je geblowd had?

12 Stel je wel eens dingen uit omdat je stoned bent?

13 Heb je wel eens heel erg gebaald omdat je niet kon blowen, terwijl je dat wel wilde?

14 Hoe vaak heb je je het afgelopen jaar zorgen gemaakt over je blowen?

15 Heb je wel eens moeite om je te herinneren wat je hebt gezegd of gedaan?

16 Heeft een vriend(in) of kennis die zelf ook cannabis gebruikt wel eens tegen jou gezegd dat hij/zij zich zorgen maakt over jouw blowen?

Betekenis
score 0 - 5

Je loopt geen extra risico, hoewel gebruik altijd risico´s met zich mee kan brengen. Je gebruik is dus niet direct reden voor bezorgdheid.

Betekenis
score 6 - 15

De kans dat als gevolg van cannabisgebruik problemen ontstaan of er mogelijk al zijn, neemt duidelijk toe. Let op: dat geldt zeker als je score dichter bij de 15 dan bij de 6 punten ligt. Het is daarom belangrijk op je cannabisgebruik te letten.

Betekenis
score 16 - 36

Het risico dreigt uit de hand te lopen. Probeer de risico´s van je cannabisgebruik te verminderen. Je kunt overwegen te minderen of te stoppen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.