Gebruikerstest XTC (MDMA)


0%

Deze test is bedoeld mensen die XTC gebruiken. De test helpt je om na te gaan of je dat op een riskante manier doet. De test bestaat uit 17 vragen. Na het beantwoorden van deze vragen volgt de uitslag van de test met informatie over je score. Afhankelijk van je score worden verschillende adviezen gegeven.

1 Hoe vaak gebruik je XTC?

2 Als je XTC neemt, hoeveel pillen (of een vergelijkbare hoeveelheid poeder) neem je dan meestal?

3 Hoe vaak neem je als je gebruikt 2 pillen of meer?

4 Als je XTC gebruikt, weet je dan of de pil getest is of niet?

5 Zorg je voor regelmatige afkoeling als je XTC gebruikt en je lang doordanst?

6 Combineer je XTC wel eens met andere drugs of alcohol?

7 Denk je doordeweeks wel eens aan XTC?

8 Heb je de laatste keren dat je XTC nam het gevoel gehad dat de pillen niet meer zo goed werkten?

9 Heb je het afgelopen jaar wel eens slechter gepresteerd op school, studie of werk doordat je XTC had gebruikt?

10 Kun je nog leuk uitgaan zonder het gebruik van XTC?

11 Heb je je wel eens zorgen gemaakt over je XTC gebruik?

12 Ben je de laatste tijd vergeetachtig of ongeconcentreerd?

13 Voel je je de dagen nadat je XTC hebt gebruikt wel eens down of lusteloos?

14 Als je XTC gebruikt, met wie doe je dat dan meestal?

15 "Ik wil negatieve informatie over XTC eigenlijk niet horen."

16 Heb je de laatste tijd last van moeheid?

17 Heeft een vriend(in) of kennis die zelf ook XTC gebruikt wel eens tegen jou gezegd dat je eigenlijk minder zou moeten slikken?

Betekenis
score 0 - 5

Je loopt geen extra risico, hoewel gebruik altijd risico´s met zich mee kan brengen. Je gebruik is dus niet direct reden voor bezorgdheid.

Betekenis
score 6 - 16

De kans dat als gevolg van XTC-gebruik problemen ontstaan of er mogelijk al zijn, neemt duidelijk toe. Let op: dat geldt zeker als je score dichter bij de 16 dan bij de 5 punten ligt. Het is daarom belangrijk op je XTC- gebruik te letten.

Betekenis
score 17 - 32

Het risico dreigt uit de hand te lopen. Probeer de risico´s van XTC-gebruik te verminderen. Je kunt overwegen je XTC gebruik te verminderen of te stoppen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.