TESTSERVICE


LET OP: vervuilde drugs in omloop!

DIMS, 12 januari 2018 – De afgelopen week zijn er bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) drugspoeders ingeleverd, waarin het zeer gevaarlijke atropine is aangetroffen. De ketamine- en cocaïnepoeders zijn bij verschillende testlocaties in Noord-Brabant aangeleverd. Daarnaast zijn er begin dit jaar bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) meldingen geweest van gezondheidsincidenten in Noord-Brabant en Rotterdam-Rijnmond waarbij er vermoedelijk sprake was van blootstelling aan atropine.

Bij een overdosering atropine worden de volgende symptomen waargenomen: rusteloosheid, verwijde pupillen, warme en droge huid, droge mond, wazig zien, koorts, paniek, slechte coördinatie, hartkloppingen, verwardheid, hallucinaties, gedaald bewustzijn (tot bewusteloosheid) en epileptische verschijnselen. De ademhalings- en hartritmestoornissen kunnen in het ergste geval leiden tot de dood. De instellingen voor verslavingszorg Novadic-Kentron en Antes waarschuwen de komende weken gebruikers actief voor deze levensgevaarlijke situatie, onder meer via flyers in het uitgaansleven en via sociale media. Landelijk zijn instellingen voor verslavingszorg en medische diensten op de hoogte gebracht en is men in verhoogde staat van alertheid.

De meldingen beperken zich momenteel tot Noord-Brabant en Rotterdam-Rijnmond. Toch kunnen met atropine vervuilde drugs overal in Nederland opduiken en kunnen mensen onwel worden na gebruik ervan. Laat daarom altijd je drugs testen. Zie www.drugs-test.nl voor adressen. Gebruik van drugs is nooit zonder risico. Wil je geen risico lopen, gebruik dan niet.

Meer informatie: www.DrugsRedAlert.nl + video over RedAlert
Voor advies in geval er vermoeden is van blootstelling aan atropine bij personen: 030-274 8888, www.vergiftigingen.info.

Wat doet de testservice?
Bij de testservice kun je pillen, poeders en vloeistoffen (XTC, amfetamine, LSD, cocaïne, GHB en dergelijke) laten testen. Daarnaast krijg je objectieve en betrouwbare informatie. Het testen is anoniem. Er zijn ook middelen die je niet kunt laten testen:

  • paddo’s
  • medicijnen
  • hasj en wiet (cannabis)
  • anabolen
  • grondstoffen voor drugs.

> Pillen
Bij pillen wordt er een sneltest uitgevoerd: met een zuurtest wordt bepaald om welk middel het vermoedelijk gaat. Deze test geeft alleen een indicatie. Bij een pil wordt tevens aan de hand van verschillende kenmerken (logo, diameter, dikte, profielen, kleur en dergelijke) gekeken of deze op de landelijke herkenningslijst staat. Deze lijst wordt wekelijks aangepast. Als dit niet het geval is, kun je de pil naar het laboratorium laten opsturen. Zelf je pillen testen? Bedenk dat de uitslag van zelftests weinig zeggen over de hoeveelheid werkzame stoffen (lees meer).

> Poeders, capsules, vloeistoffen en dergelijke
De stoffen worden doorgestuurd naar een laboratorium. Daar kan precies worden nagegaan om welke stoffen het gaat en de hoeveelheid werkzame stof(fen).Voor een analyse in een laboratorium is ongeveer 1/10 gram (100 milligram/mg) poeder nodig. Om een indicatie te krijgen om welk middel het mogelijk gaat, kan de zuurtest ook bij poeders en capsules worden gedaan. Voor vloeistoffen is dit niet mogelijk.

Wanneer krijg ik de uitslag?
Het resultaat van de zuurtest krijg je gelijk te horen, maar dit is nog niet de definitieve uitslag van de test! Na een week kun je bellen voor de volledige laboratoriumuitslag. Als het druk is, kan de uitslag iets langer op zich laten wachten. De uitslag voor middelen als GHB en LSD is na twee weken beschikbaar.
Aan de testuitslag kunnen geen rechten worden ontleend. De tester, de deelnemende organisatie en het laboratorium kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van welke drugs dan ook.

Voorwaarden

  • De testservice is uitsluitend bedoeld voor consumenten. Er wordt niet getest voor ouders, hulpverleners, docenten, dealers, producenten of andere derden.
  • Per keer mag je maximaal 1 monster laten testen. Voor poeders geldt een maximum van 1 gram en voor vloeistoffen een maximum van 10 milliliter (ml). Als je meer bij je hebt dan deze hoeveelheden, dan wordt dit niet voor je getest.
  • Er worden geen grondstoffen getest. Als na laboratoriumanalyse blijkt dat er een monster is aangeboden dat grondstoffen bevat, wordt de uitslag van de test niet doorgegeven.
  • Er worden uitsluitend drugs getest die uit Nederland komen.

Waar kun je laten testen?
Het testen in Den Haag wordt gedaan door Indigo Preventie/ DrugsKompas. Je kunt hier elke donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur terecht. Het vindt plaats op de begane grond in het gebouw van PsyQ. Je kunt plaatsnemen in de hal en je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

DrugsKompas (Indigo Preventie)
Lijnbaan 4
2512 VA Den Haag
T 088 357 10 60
E vragen@drugskompas.nl

Zie ook
Test it!
Overige testlocaties