Poppers

‘POP!’ Een gas uit een flesje, dat leidt tot een opgewonden gevoel. Poppers werken maar heel kort en worden met name genomen wanneer er seks in het spel is.

Common - Upto current page - No content

Poppers-FAQ-accordeon

Wat is een ‘verantwoorde’ hoeveelheid poppers?

Voor alle drugs geldt dat een veilige dosering niet bestaat. Als je geen risico’s wilt lopen, gebruik dan niet.  Een verantwoorde hoeveelheid heeft niet alleen te maken met de dosering (meer info over de Zinbergtheorie). Poppers zijn moeilijk te doseren. Dat heeft te maken met dat het een vluchtige stof is.

Wat zijn de effecten van poppers?

Poppers kennen verschillende effecten, zowel gewenste als ongewenste. Gewenste effecten kunnen op den duur zorgen voor ongewenste effecten (meer info over (on)gewenste effecten van poppers).

Wat zijn de risico’s van poppers?

Poppers worden om verschillende redenen gebruikt. Dit kan zorgen voor zowel lichamelijke als psychische risico's (meer info over (on)gewenste effecten van poppers). Lees hieronder hoe je de risico's zoveel mogelijk kunt beperken. Wil je geen risico lopen? Gebruik dan niet.

Hoe kun je de risico’s van poppers zoveel mogelijk beperken?

Gebruik van drugs gaat altijd gepaard met risico’s. Als je toch wilt gebruiken, probeer de risico’s dan zoveel mogelijk te beperken. De onderstaande tips hebben betrekking op drugsgebruik in het algemeen.

 • Gebruik alleen als je geestelijk gezond bent en lekker in je vel zit. Als je gebruikt om gevoelens van stress, angst, paniek, somberheid en dergelijke niet te willen voelen, loop je extra risico op het ontwikkelen van een verslaving.
 • Als je ziek bent, een lichamelijke aandoening hebt of ongezond leeft, loop je meer risico op gezondheidsproblemen. Kijk ook eensbij effecten.
 • Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de (on)gewenste effecten en de risico’s op de lange termijn. Gebruik hiervoor objectieve informatie van websites zoals deze. Bedenk dat de ervaringen die anderen hebben niets zeggen over de effecten die jij gaat ervaren.
 • Gebruik je medicijnen? Laat je dan goed informeren door je behandelend arts of apotheker. Gecombineerd gebruik van drugs en medicijnen kan zorgen voor ongewenste effecten.
 • Gecombineerd gebruik van verschillende drugs kan leiden tot ongewenste effecten en extra risico’s.
 • Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Gebruik dan niet.
 • Gebruik niet als je nog gaat deelnemen aan het verkeer!
 • Gebruik niet tijdens je opleiding, je werk of in een andere situatie waarbij het onverstandig is om onder invloed te zijn.
 • Je grenzen vervagen als je onder invloed bent. Gebruik een condoom en vrij veilig!

 

Tips rondom en tijdens gebruik poppers

 • Probeer je te houden aan de algemene richtlijnen voor wat de hoeveelheid/ dosering betreft. Let wel: de effecten en de risico’s hebben niet alleen te maken met de dosering (meer info over de Zinbergtheorie)!
 • Poppers zijn vluchtige stoffen en daardoor moeilijk te doseren.
 • Hou rekening met de tijd waarop je de eerste effecten gaat merken. Gebruik niet te snel bij als je (nog) niets merkt en gebruik niet teveel in één keer.
 • Heb je een lage bloeddruk, de neiging om snel flauw te vallen, hartklachten of ooit een hersenbloeding gehad? Gebruik dan geen poppers.
 • Poppers zijn brandbaar, dus pas op met vuur!
 • Probeer huidcontact te vermijden: je kunt uitslag en ontstekingen (van neusslijmvlies) krijgen.
 • Ga poppers niet drinken! Het zuurstofgehalte in je bloed kan dusdanig laag worden dat je kunt overlijden.
 • Maak je je zorgen? Blijf dan niet alleen en ga samen met iemand naar de EHBO. Doe dit ook als je je zorgen maakt om iemand anders. Maak hier van tevoren duidelijke afspraken over.

Wanneer ben je verslaafd aan poppers?

Je bent niet van de ene op de andere dag verslaafd. Daar gaat een heel proces aan vooraf (meer info over het verslavingsproces). Bij regelmatig gebruik van poppers treedt tolerantie op: je hebt steeds meer nodig om bepaald effect te bereiken. Het gebruik kan geestelijk verslavend zijn wanneer je van mening bent dat je alleen nog maar seksueel contact kan hebben na gebruik van poppers. Als je na regelmatig gebruik mindert of stopt, treden er geen ontwenningsverschijnselen op.

Hoelang blijven poppers aantoonbaar?

Hoe lang drugs aantoonbaar is hangt af van hoe vaak, hoe lang en hoeveel je gebruikt. De afbraak varieert per persoon. Stoffen zijn langer aantoonbaar in urine en minder lang in bloed. Voor poppers geldt echter dat ze snel worden afgebroken door je lichaam. Testen wordt hierdoor vrijwel onmogelijk (en er zijn (nog) geen testen die het gebruik van poppers kunnen aantonen).

Wat zegt de wet over poppers?

In 2001 besloot de Europese Unie dat poppers te gevaarlijk zijn om zomaar te verkopen. Sinds die tijd vallen ze onder de Geneesmiddelenwet. Dit houdt in dat poppers alleen op recept verstrekt mogen worden. Voor die tijd waren poppers vrij verkrijgbaar in smart- en seksshops. Poppers zijn nog steeds verkrijgbaar zonder recept, bijvoorbeeld via internet.

Hoeveel mensen gebruiken poppers?

Er staan geen specifieke cijfers over het gebruik van poppers vermeld in de Nationale Drug Monitor.

Overige info poppers