Intro tekst Zelftest Cocaïne

 

Deze test is bedoeld voor mensen die cocaïne snuiven. De test helpt je om na te gaan of je dat op een riskante manier doet. De test bestaat uit 16 vragen. Na het beantwoorden van deze vragen volgt de uitslag van de test met informatie over je score. Afhankelijk van je score worden verschillende adviezen gegeven.

Test je cocaïnegebruik

    Vorige vraag

    Resultaat Opnieuw