Disclaimer en privacy

Disclaimer en privacy

Disclaimer

DrugsKompas heeft de verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. DrugsKompas is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden en andere sites en bronnen. DrugsKompas respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens die DrugsKompas ontvangt via e-mail en/of contactformulieren, worden enkel gebruikt door DrugsKompas en worden niet verstrekt aan derden. Ze worden niet bewaard op de internetservers, maar direct versleuteld verzonden naar ons systeem en gewist van onze publieke online omgeving. Om jouw persoonsgegevens te beschermen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

In ons systeem wordt de bewaartermijn toegepast die we verplicht zijn op grond van een wettelijk voorschrift. Gegevens worden 15 jaar bewaard.

Je kunt te allen tijde door middel van een schriftelijk verzoek bewerkstelligen dat de door jou ingevoerde gegevens worden verwijderd uit het DrugsKompas bestand.

Zorgvuldigheid
Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. DrugsKompas is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele schade als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. DrugsKompas garandeert niet dat deze website of de server waarop deze beschikbaar wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt hieromtrent geen aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de inhoud van) de website van DrugsKompas, waaronder mede begrepen het auteursrecht, behoren toe aan DrugsKompas tenzij anders aangegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op www.DrugsKompas.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Verwijzingen
Verwijzingen en links naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie. DrugsKompas is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het (dis)functioneren of de niet beschikbaarheid van de websites van derden en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid. Evenmin is DrugsKompas aansprakelijk voor het (dis)functioneren van een link naar een website van een derde. Informatie op de websites van derden binden DrugsKompas op geen enkele wijze.

Vragen en feedback
DrugsKompas is een onderdeel van de Parnassia Groep. De Parnassia Groep neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via informatie@parnassiagroep.nl.