Docenten voorlichting

Drugsgebruik wordt niet getolereerd op jouw school. Toch weet je dat er wordt gebruikt.
Hoe kun je het gebruik signaleren? Hoe ga je een gesprek aan met de leerling? Hoe kun je ze begeleiden en indien nodig toeleiden naar de hulpverlening? Wat is de rol van de school en hoe betrek je de ouders erbij (bijvoorbeeld door een ouderavond te organiseren)? DrugsKompas biedt deskundigheidsbevordering op maat.

Drugs Content - After current page