Overige voorlichting

Als professional en vrijwilliger kun je binnen je werk te maken krijgen met middelengebruik.
Dan is het prettig om te weten welke middelen er allemaal zijn, hoe je kunt signaleren dat iemand heeft gebruikt, hoe je een gesprek aan kunt gaan en waar je terecht kunt voor verdere informatie, advies en hulp. De trainingen ‘Basiscursus verslaving en verslavende middelen’ en ‘Motiverende gespreksvoering’ helpen je op weg.

Drugs Content - After current page