Intro tekst Zelftest

 

Deze test is bedoeld voor mensen die alcohol gebruiken. De test helpt je om na te gaan of je dat op een riskante manier doet. De test bestaat uit 10 vragen. Na het beantwoorden van deze vragen volgt de uitslag met informatie over je score. Afhankelijk van je score worden verschillende adviezen gegeven.

Test je alcoholgebruik

    Vorige vraag

    Resultaat Opnieuw