Ketamine

Weinig van je omgeving begrijpen en het gevoel hebben dat je in een film zit? De dissociatieve drug Ketamine kan dat gevoel geven. Gebruikers beschrijven een dromerige toestand bij lage doseringen en de ‘K-hole’ bij hogere doseringen. Hoe dit precies zit lees je hier.

Common - Upto current page - No content

Ketamine-FAQ-accordeon

Wat is een ‘verantwoorde’ hoeveelheid ketamine?

Voor alle drugs geldt dat een veilige dosering niet bestaat. Als je geen risico’s wilt lopen, gebruik dan niet.  Een verantwoorde hoeveelheid heeft niet alleen te maken met de dosering (meer info over de Zinbergtheorie).
Bij snuiven ligt de dosis tussen 15 tot 150 mg ketamine, bij slikken varieert de dosis tussen 75 en 500 mg en bij injecteren in de spieren ligt de dosis tussen 50 en 125 mg.

Wat zijn de effecten van ketamine?

Ketamine kent verschillende effecten, zowel gewenste als ongewenste. Gewenste effecten kunnen op den duur zorgen voor ongewenste effecten (meer info over (on)gewenste effecten van ketamine).

Wat zijn de risico’s van ketamine?

Ketamine wordt om verschillende redenen gebruikt. Dit kan zorgen voor zowel lichamelijke als psychische risico's (meer info over (on)gewenste effecten van ketamine). Lees hieronder hoe je de risico's zoveel mogelijk kunt beperken. Wil je geen risico lopen? Gebruik dan niet.

Hoe kun je de risico’s van ketamine zoveel mogelijk beperken?

Gebruik van drugs gaat altijd gepaard met risico’s. Als je toch wilt gebruiken, probeer de risico’s dan zoveel mogelijk te beperken. De onderstaande tips hebben betrekking op drugsgebruik in het algemeen.

 • Gebruik alleen als je geestelijk gezond bent en lekker in je vel zit. Als je gebruikt om gevoelens van stress, angst, paniek, somberheid en dergelijke niet te willen voelen, loop je extra risico op het ontwikkelen van een verslaving.
 • Als je ziek bent, een lichamelijke aandoening hebt of ongezond leeft, loop je meer risico op gezondheidsproblemen. Kijk ook eens bij effecten.
 • Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de (on)gewenste effecten en de risico’s op de lange termijn. Gebruik hiervoor objectieve informatie van websites zoals deze. Bedenk dat de ervaringen die anderen hebben niets zeggen over de effecten die jij gaat ervaren.
 • Gebruik je medicijnen? Laat je dan goed informeren door je behandelend arts of apotheker. Gecombineerd gebruik van drugs en medicijnen kan zorgen voor ongewenste effecten.
 • Gecombineerd gebruik van verschillende drugs kan leiden tot ongewenste effecten en extra risico’s.
 • Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Gebruik dan niet.
 • Gebruik niet als je nog gaat deelnemen aan het verkeer!
 • Gebruik niet tijdens je opleiding, je werk of in een andere situatie waarbij het onverstandig is om onder invloed te zijn.
 • Je grenzen vervagen als je onder invloed bent. Gebruik een condoom en vrij veilig!


Tips rondom en tijdens gebruik ketamine

 • Laat je ketamine van tevoren testen! Dit is betrouwbaar en anoniem.
 • Probeer je te houden aan de algemene richtlijnen voor wat de hoeveelheid/ dosering betreft. Let wel: de effecten en de risico’s hebben niet alleen te maken met de dosering (meer info over de Zinbergtheorie)!
 • Hou rekening met de tijd waarop je de eerste effecten gaat merken. Gebruik niet te snel bij als je (nog) niets merkt en gebruik niet teveel in één keer.
 • Als gebruikt, ga dan zitten of liggen. Lopen onder invloed van ketamine kan lastig zijn: je kunt snel struikelen of vallen.
 • Als je al gevoelig bent om angstig en paniekerig te zijn, bedenk dan dat het gebruik van ketamine deze gevoelens kan versterken.
 • Combineer ketamine niet met verdovende middelen als alcohol en GHB: je kunt je bewustzijn verliezen en stikken in je eigen tong of braaksel.
 • Vertel duidelijk van tevoren aan de mensen om je heen dat je ketamine gaat gebruiken en maak duidelijke afspraken. Laat hen 112 bellen als je bewusteloos raakt. Het gebruik van ketamine kan beangstigend zijn. Maak je je zorgen? Blijf dan niet alleen en ga samen met iemand naar de EHBO.

Wanneer ben je verslaafd aan ketamine?

Je bent niet van de ene op de andere dag verslaafd. Daar gaat een heel proces aan vooraf (meer info over het verslavingsproces).
Bij regelmatig en veelvuldig gebruik van ketamine treedt tolerantie op: je hebt steeds meer nodig om de bewustzijnsveranderende effecten te bereiken. Ketamine is geestelijk verslavend: je verlangt naar het gebruik en de effecten ervan.

Hoe lang blijft ketamine aantoonbaar?

Hoe lang een stof aantoonbaar is hangt af van hoe vaak, hoe lang en hoeveel je gebruikt. De afbraak varieert per persoon. Stoffen zijn langer aantoonbaar in urine en minder lang in bloed. Ketamine is 2 à 4 dagen na gebruik nog aantoonbaar in je urine.

Wat zegt de wet over ketamine?

Ketamine valt onder de Geneesmiddelenwet en is alleen op recept doktersrecept verkrijgbaar.

Hoeveel mensen gebruiken ketamine?

Overige info ketamine