Slaap- en kalmeringsmiddelen

Slaap- en kalmeringsmiddelen

Slaap- en kalmeringsmiddelen zijn medicijnen die vervaardigd worden in de farmaceutische industrie.

Common - Upto current page - No content

Slaap- en kalmeringsmiddelen-FAQ-accordeon

Wat is een ‘verantwoorde’ hoeveelheid slaap- en kalmeringsmiddelen?

Voor alle drugs geldt dat een veilige dosering niet bestaat. Als je geen risico’s wilt lopen, gebruik dan niet.  Een verantwoorde hoeveelheid heeft niet alleen te maken met de dosering (meer info over de Zinbergtheorie). Voor slaap- en kalmeringsmiddelen geldt dat ze een symptoombestrijdende werking hebben. Het eigenlijke probleem wordt niet aangepakt. De gevolgen die het eigenlijke probleem hebben worden onderdrukt.

Wat zijn de effecten van slaap- en kalmeringsmiddelen?

Slaap- en kalmeringsmiddelen kennen verschillende effecten, zowel gewenste als ongewenste. Gewenste effecten kunnen op den duur zorgen voor ongewenste effecten (meer info over (on)gewenste effecten van slaap- en kalmeringsmiddelen).

Wat zijn de risico’s van slaap- en kalmeringsmiddelen?

Slaap- en kalmeringsmiddelen worden om verschillende redenen gebruikt. Dit kan zorgen voor zowel lichamelijke als psychische risico's (meer info over (on)gewenste effecten van slaap- en kalmeringsmiddelen). Lees hieronder hoe je de risico's zoveel mogelijk kunt beperken. Wil je geen risico lopen? Gebruik dan niet.

Hoe kun je de risico’s van slaap- en kalmeringsmiddelen zoveel mogelijk beperken?

Gebruik van drugs gaat altijd gepaard met risico’s. Als je toch wilt gebruiken, probeer de risico’s dan zoveel mogelijk te beperken. De onderstaande tips hebben betrekking op drugsgebruik in het algemeen.

  • Gebruik alleen als je geestelijk gezond bent en lekker in je vel zit. Als je gebruikt om gevoelens van stress, angst, paniek, somberheid en dergelijke niet te willen voelen, loop je extra risico op het ontwikkelen van een verslaving.
  • Als je ziek bent, een lichamelijke aandoening hebt of ongezond leeft, loop je meer risico op gezondheidsproblemen. Kijk ook eens bij effecten.
  • Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de (on)gewenste effecten en de risico’s op de lange termijn. Gebruik hiervoor objectieve informatie van websites zoals deze. Bedenk dat de ervaringen die anderen hebben niets zeggen over de effecten die jij gaat ervaren.
  • Gebruik je medicijnen? Laat je dan goed informeren door je behandelend arts of apotheker. Gecombineerd gebruik van drugs en medicijnen kan zorgen voor ongewenste effecten.
  • Gecombineerd gebruik van verschillende drugs kan leiden tot ongewenste effecten en extra risico’s.
  • Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Gebruik dan niet.
  • Gebruik niet als je nog gaat deelnemen aan het verkeer!
  • Gebruik niet tijdens je opleiding, je werk of in een andere situatie waarbij het onverstandig is om onder invloed te zijn.
  • Je grenzen vervagen als je onder invloed bent. Gebruik een condoom en vrij veilig!

Wanneer ben je verslaafd aan slaap- en kalmeringsmiddelen

Je bent niet van de ene op de andere dag verslaafd. Daar gaat een heel proces aan vooraf (meer info over het verslavingsproces). Bij slaap- en kalmeringsmiddelen treedt tolerantie op: je hebt steeds meer nodig om een bepaald effect te bereiken. Ze zijn geestelijk verslavend. Je kunt het gevoel hebben niet meer normaal te kunnen functioneren zonder ze te gebruiken. Ze zijn ook lichamelijk verslavend. Als je langdurig en veelvuldig hebt gebruikt en je mindert of stopt, dan kunnen ontwenningsverschijnselen optreden als trillen, zweten, hartkloppingen, misselijkheid en de oorspronkelijke gevoelens van slapeloosheid, onrust, angst en somberheid komen weer terug.

Hoe lang blijven slaap- en kalmeringsmiddelen aantoonbaar?

Hoe lang een stof aantoonbaar is hangt af van hoe vaak, hoe lang en hoeveel je gebruikt. De afbraak varieert per persoon. Stoffen zijn langer aantoonbaar in urine en minder lang in bloed. Slaapmiddelen worden sneller door je lichaam opgenomen en afgebroken dan kalmeringsmiddelen. Afhankelijk van de soort kunnen ze 12 uur tot 2 weken na gebruik aantoonbaar zijn in urine.

Wat zegt de wet over slaap- en kalmeringsmiddelen?

Slaap- en kalmeringsmiddelen vallen onder de Geneesmiddelenwet en mogen alleen door een arts worden voorgeschreven. Daarnaast staan ze ook op lijst II van de Opiumwet. Verstrekken door iemand die geen arts is en het bezit zonder voorgeschreven recept is strafbaar.

Hoeveel mensen gebruiken slaap- en kalmeringsmiddelen?

Overige info slaap- en kalmeringsmiddelen