Tabak

 

Als er iets is wat artsen altijd afraden is het wel roken. Recreatief gebruik blijkt voor velen moeilijk...

Nieuw! Stoppen met nicotine
Lees meer

Common - Upto current page - No content

Tabak-FAQ-accordeon

Wat is een ‘verantwoorde’ hoeveelheid tabak?

Voor alle drugs geldt dat een veilige dosering niet bestaat. Als je geen risico’s wilt lopen, gebruik dan niet. Een verantwoorde hoeveelheid heeft niet alleen te maken met de dosering (meer info over de Zinbergtheorie). De hoeveelheid nicotine in sigaretten varieert van 0,13 tot 2 milligram (mg).
Lichte dosering: 0,4 tot 0,6 mg.
Matige dosering: 0,6 tot 1 mg.
Hoge dosering: 1 tot 4 mg.

Wat zijn de effecten van tabak?

Tabak kent verschillende effecten, zowel gewenste als ongewenste. Gewenste effecten kunnen op den duur zorgen voor ongewenste effecten (meer info over (on)gewenste en effecten van tabak).

Wat zijn de risico’s van tabak?

Tabak wordt om verschillende redenen gebruikt. Dit kan zorgen voor zowel lichamelijke als psychische risico's (meer info over (on)gewenste en effecten van tabak). Lees hieronder hoe je de risico's zoveel mogelijk kunt beperken. Wil je geen risico lopen? Gebruik dan niet.

Hoe kun je de risico’s van tabak zoveel mogelijk beperken?

Gebruik van drugs gaat altijd gepaard met risico’s. Als je toch wilt gebruiken, probeer de risico’s dan zoveel mogelijk te beperken. De onderstaande tips hebben betrekking op drugsgebruik in het algemeen.

  • Gebruik alleen als je geestelijk gezond bent en lekker in je vel zit. Als je gebruikt om gevoelens van stress, angst, paniek, somberheid en dergelijke niet te willen voelen, loop je extra risico op het ontwikkelen van een verslaving.
  • Als je ziek bent, een lichamelijke aandoening hebt of ongezond leeft, loop je meer risico op gezondheidsproblemen. Kijk ook eens bij effecten.
  • Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de (on)gewenste effecten en de risico’s op de lange termijn. Gebruik hiervoor objectieve informatie van websites zoals deze. Bedenk dat de ervaringen die anderen hebben niets zeggen over de effecten die jij gaat ervaren.
  • Gebruik je medicijnen? Laat je dan goed informeren door je behandelend arts of apotheker. Gecombineerd gebruik van drugs en medicijnen kan zorgen voor ongewenste effecten.
  • Gecombineerd gebruik van verschillende drugs kan leiden tot ongewenste effecten en extra risico’s.
  • Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Gebruik dan niet.
  • Gebruik niet als je nog gaat deelnemen aan het verkeer!
  • Gebruik niet tijdens je opleiding, je werk of in een andere situatie waarbij het onverstandig is om onder invloed te zijn.
  • Je grenzen vervagen als je onder invloed bent. Gebruik een condoom en vrij veilig!

Wanneer ben je verslaafd aan tabak?

Hoe lang nicotine aantoonbaar is hangt af van hoe vaak, hoe lang en hoeveel je gebruikt. (meer info over het verslavingsproces) De afbraak varieert per persoon. Stoffen zijn langer aantoonbaar in urine en minder lang in bloed. Als getest wordt op nicotinegebruik, dan wordt doorgaans getest op cotinine: dit is een afbraakstof van nicotine. Het grootste deel van nicotine wordt snel afgebroken door je lever. Je lever zorgt dan voor de afbraakstof cotinine. Deze stof komt via je nieren in je urine terecht. Een klein deel van de nicotine gaat direct naar je nieren. Na een uur is de helft van de nicotine uit je lichaam. Na een paar uur is de stof uit je lichaam verdwenen. Het duurt langer voordat de stof cotinine uit je lichaam is verdwenen: na 24 uur zit je ongeveer op de helft. Na enkele dagen is deze stof nog meetbaar in je bloed.

Wat zegt de wet over tabak?

Tabak valt als product onder de Warenwet. In de Tabaks- en rookwarenwet staan regels over o.a. reclame-uitingen, verkoopbeperkingen en rookverboden. Sinds 1 januari 2014 is een nieuwe wetgeving van kracht. Deze houdt in dat er geen tabak mag worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar en deze jongeren mogen ook geen tabak bij zich hebben in openbare ruimtes. Overal waar tabak verkocht mag worden kan gevraagd worden naar je ID. Tot 25 jaar ben je verplicht om dit te tonen. In een sigaret zit nicotine, teer en koolmonoxide. Voor wat betreft de hoeveelheden hiervan zijn er ook regels en de hoeveelheden moeten op de verpakking worden vermeld. Per sigaret mag niet meer dan 1 mg nicotine, 10 mg teer en 10 mg koolmonoxide zitten. Verder zijn er nog wetten m.b.t. het milieu en accijnzen.

Rijksoverheid: roken ontmoedigen
NIX18

Hoeveel mensen gebruiken tabak?

Overige info tabak