TABAK | FAQ


Wat is een ‘verantwoorde’ hoeveelheid tabak?
Wat zijn de effecten van tabak?
Wat zijn de risico’s van tabak?
Hoe kun je de risico’s van tabak zoveel mogelijk beperken?
Wanneer ben je verslaafd aan tabak?
Hoe lang blijft tabak aantoonbaar?
Wat zegt de wet over tabak?
Hoeveel mensen gebruiken tabak?
Overige info tabak

Wat is een ‘verantwoorde’ hoeveelheid tabak?

Voor alle drugs geldt dat een veilige dosering niet bestaat. Als je geen risico’s wilt lopen, gebruik dan niet. Een verantwoorde hoeveelheid heeft niet alleen te maken met de dosering (meer info over de Zinbergtheorie). De hoeveelheid nicotine in sigaretten varieert van 0,13 tot 2 milligram (mg).
Lichte dosering: 0,4 tot 0,6 mg.
Matige dosering: 0,6 tot 1 mg.
Hoge dosering: 1 tot 4 mg.

Wat zijn de effecten van tabak?

Tabak kent verschillende effecten, zowel gewenste als ongewenste. Gewenste effecten kunnen op den duur zorgen voor ongewenste effecten (meer info over (on)gewenste en effecten van tabak).

Wat zijn de risico’s van tabak?

Tabak wordt om verschillende redenen gebruikt. Dit kan voor risico’s zorgen op zowel lichamelijk als psychisch (meer info over (on)gewenste en effecten van tabak).
Wil je geen risico lopen gebruik dan niet of kijk bij de tips.

Hoe kun je de risico’s van tabak zoveel mogelijk beperken?

Gebruik van drugs gaat altijd gepaard met risico’s. Als je toch wilt gebruiken, probeer de risico’s dan zoveel mogelijk te beperken. De onderstaande tips hebben betrekking op drugsgebruik in het algemeen.

  • Gebruik alleen als je geestelijk gezond bent en lekker in je vel zit. Als je gebruikt om gevoelens van stress, angst, paniek, somberheid en dergelijke niet te willen voelen, loop je extra risico op het ontwikkelen van een verslaving.
  • Als je ziek bent, een lichamelijke aandoening hebt of ongezond leeft, loop je meer risico op gezondheidsproblemen. Kijk ook eens bij effecten.
  • Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de (on)gewenste effecten en de risico’s op de lange termijn. Gebruik hiervoor objectieve informatie van websites zoals deze. Bedenk dat de ervaringen die anderen hebben niets zeggen over de effecten die jij gaat ervaren.
  • Gebruik je medicijnen? Laat je dan goed informeren door je behandelend arts of apotheker. Gecombineerd gebruik van drugs en medicijnen kan zorgen voor ongewenste effecten.
  • Gecombineerd gebruik van verschillende drugs kan leiden tot ongewenste effecten en extra risico’s.
  • Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Gebruik dan niet.
  • Gebruik niet als je nog gaat deelnemen aan het verkeer!
  • Gebruik niet tijdens je opleiding, je werk of in een andere situatie waarbij het onverstandig is om onder invloed te zijn.
  • Je grenzen vervagen als je onder invloed bent. Gebruik een condoom en vrij veilig!

Wanneer ben je verslaafd aan tabak?

Je bent niet van de ene op de andere dag verslaafd. Daar gaat een heel proces aan vooraf (meer info over het verslavingsproces). Bij regelmatig en veelvuldig gebruik van nicotine treedt tolerantie op: je hebt steeds meer nodig om een bepaald effect te bereiken. Nicotine is geestelijk verslavend. Je kunt een behoorlijk verlangen hebben naar het stimulerende of rustgevende effect. De kans op een lichamelijke verslaving is groot. Als je langdurig en veelvuldig hebt gebruikt en je mindert of stopt, dan kunnen ontwenningsverschijnselen optreden als hoofdpijn, problemen met concentratie, gevoelens van onrust en irritatie en slaapproblemen.

Hoe lang blijf tabak aantoonbaar?

Hoe lang nicotine aantoonbaar is hangt af van hoe vaak, hoe lang en hoeveel je gebruikt. De afbraak varieert per persoon. Stoffen zijn langer aantoonbaar in urine en minder lang in bloed. Als getest wordt op nicotinegebruik, dan wordt doorgaans getest op cotinine: dit is een afbraakstof van nicotine. Het grootste deel van nicotine wordt snel afgebroken door je lever. Je lever zorgt dan voor de afbraakstof cotinine. Deze stof komt via je nieren in je urine terecht. Een klein deel van de nicotine gaat direct naar je nieren. Na een uur is de helft van de nicotine uit je lichaam. Na een paar uur is de stof uit je lichaam verdwenen. Het duurt langer voordat de stof cotinine uit je lichaam is verdwenen: na 24 uur zit je ongeveer op de helft. Na enkele dagen is deze stof nog meetbaar in je bloed.

Wat zegt de wet over tabak?

Tabak valt als product onder de Warenwet. In de Tabakswet staan regels over o.a. reclame-uitingen, verkoopbeperkingen en rookverboden. Sinds 1 januari 2014 is een nieuwe wetgeving van kracht. Deze houdt in dat er geen tabak mag worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar en deze jongeren mogen ook geen tabak bij zich hebben in openbare ruimtes. Overal waar tabak verkocht mag worden kan gevraagd worden naar je ID. Tot 25 jaar ben je verplicht om dit te tonen. In een sigaret zit nicotine, teer en koolmonoxide. Voor wat betreft de hoeveelheden hiervan zijn er ook regels en de hoeveelheden moeten op de verpakking worden vermeld. Per sigaret mag niet meer dan 1 mg nicotine, 10 mg teer en 10 mg koolmonoxide zitten. Verder zijn er nog wetten m.b.t. het milieu en accijnzen.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: roken ontmoedigen
NIX18
Roken OV en station

Hoeveel mensen gebruiken tabak?

Informatie trends en cijfers tabaksgebruik

Overige info tabak

Algemene info wet en cijfers
Rokeninfo.nl
Factsheet shisha-pen
Factsheet e-sigaret
Wat je moet weten over alcohol, roken en zwangerschap (folder)